DKV HOSPITALISATIE: PREMIUM, FLEXI, MEDIPACK
DKV PLAN TANDZORG OF SMILE

Personen

arbeidsongevallenverzekering

Dit is de wettelijk verplichte verzekering voor elke werkgever die personeel in dienst heeft. Deze verzekering vergoedt ongevallen tijdens het werk of op weg van en naar het werk. Zowel voor arbeiders als bedienden, tijdelijke helpers, dienstpersoneel, jobstudenten, arbeiders op leercontract, enzovoort.

Waartegen bent u verzekerd?

 • Loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • Vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden, enzovoort

De aanvullende waarborgen:

 • Bezoldigingen boven het wettelijke maximum
 • Ongevallen in het privéleven
 • Persoonlijke ongevallen van de bedrijfsleider
 • Gewaarborgd loon en patronage bijdragen

 

groepsverzekering voor personeelsleden

Is een levensverzekeringspolis die de werkgever afsluit voor zijn personeel. De groepsverzekering bevat verschillende waarborgen. De meest courante is het pensioensparen.

In een groepsverzekering wordt met premies een kapitaal opgebouwd voor de werknemers. Een leuke aanvulling op hun wettelijke pensioen. Een groepsverzekering is het middel bij uitstek om uw werknemers extralegaal te belonen. Bovendien is het een fiscaal erg aantrekkelijk systeem voor u, de werkgever.

 

groepsverzekering voor zelfstandigen of top-hatplan

Deze groepsverzekering wordt afgesloten door het bedrijf, ten gunste van de verzekerde(n) (uzelf) of uw nabestaanden bij uw overlijden.

Het bedrijf betaalt de premies. Wanneer u met pensioen gaat, wordt het gespaarde bedrag uitgekeerd. Overlijdt u vroegtijdig? Dan gaat het geld naar uw nabestaanden. U krijgt de keuze tussen vastrentende producten (tak 21) of beleggingsfondsen (tak 23). U  kiest dus zelf hoeveel risico u neemt.

De troeven van een top-hatplan op een rijtje:

 • U bent eigenaar van het contract
 • Fiscaal voordelig systeem voor het bedrijf
 • Fiscaal voordelig systeem voor uzelf
 • Optimaal rendement

 

bedrijfsleiderverzekering

Verzekert de bedrijfsleider tegen ziekte of ongeval. Deze verzekering is ook het klassieke aanvullende pensioenplan voor bedrijfsleiders.

Bij een bedrijfsleiderverzekering geniet zowel de bedrijfsleider als de onderneming van aantrekkelijke fiscale voordelen. Wel moeten alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Klassiek bestaat deze verzekering uit twee aparte contracten, die niet aan elkaar verbonden mogen zijn:

 1. Een individuele pensioenbelofte
 2. Een individuele levensverzekeringsovereenkomst tussen de vennootschap en een verzekeringsmaatschappij om de fondsen te garanderen voor de individuele pensioenbelofte aan de bedrijfsleider

Leveren de premies voor deze verzekering alleen voordelen op bij het overlijden van de bedrijfsleider? Dan zijn ze voor 100% fiscaal aftrekbaar (behalve wanneer ze de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen). Leveren ze ook voordelen op bij leven? Dan zijn ze alleen voor 100% fiscaal aftrekbaar als ze aan twee voorwaarden voldoen:

 1. de 80%-regel: de jaarlijkse rente mag maximaal 80% van het meest recente jaarloon van de bedrijfsleider bedragen
 2. de premies moeten in België definitief worden gestort op de rekening van een verzekeringsmaatschappij

 

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het middel bij uitstek om een flink aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijke pensioen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep komen in aanmerking.

Vandaag lijkt uw pensioen misschien nog ver weg. Toch staat u er het best al even bij stil. Want wist u dat een zelfstandige met een pensioen van  € 560 na een volledige loopbaan geen uitzondering is?

Voordelen van het VAPZ:

 • U betaalt minder sociale bijdragen

De premies die u stort, mag u van uw beroepsinkomsten aftrekken. Zo daalt uw belastbare inkomen. En daarop worden uw sociale bijdragen berekend. In de toekomst betaalt u dus meteen een stuk minder.

 • U betaalt minder belastingen

 De premies kunt u fiscaal volledig aftrekken als beroepskosten. Een grote troef, vooral omdat de aftrek gebeurt op het gedeelte dat het zwaarst belast wordt. Zo recupereert u al snel meer dan 60% van uw premies.

 

gewaarborgd inkomen

Hiermee bent u verzekerd van een inkomen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Ongeacht of u zelfstandige, bedrijfsleider in een vennootschap of loontrekkende bent.

Een langdurige ziekte of een ongeluk, het kan iedereen overkomen. Maar het blijft vaak niet bij lichamelijk en geestelijk leed. Want ook met inkomensverlies moet u rekening houden. De sociale zekerheid compenseert dit verlies gelukkig voor een deel. Hoe dan ook kunnen de wettelijke vergoedingen nooit tippen aan uw beroepsinkomen. Dankzij deze verzekering maakt u het verschil goed. En slaapt u voortaan op beide oren.

 

non-stopplan

Het non-stopplan verzekert uw onderneming tegen exploitatieverlies door een ziekte of ongeval van de bedrijfsleider. Zowel de vennootschap (als rechtspersoon) als u (als natuurlijk persoon) kan een non-stopplan afsluiten.

 Het non-stopplan in het kort:

 • Tot twee jaar lang een uitkering om uw zaak draaiende te houden
 • Uitkering perfect afgestemd op uw beroep of activiteit: het bedrag wordt berekend op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid en van uw professionele activiteiten
 • Eigenrisicotermijn van dertig dagen. Vanaf de 31e dag arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering uitbetaald

U kunt kiezen tussen twee uitkeringsystemen:

 • Contante rente: uw verzekerde rente én uw premie blijven de hele looptijd van de verzekering ongewijzigd
 • Ideaal klimmende rente: uw verzekerde rente stijgt jaarlijks met 3% op het startbedrag. Ook uw premie groeit elk jaar met 3%. Een belangrijk voordeel is dat de premie voor de hogere dekking berekend wordt op basis van het leeftijdstarief bij de start van het contract

Troeven van het non-stopplan:

 • U hebt op elk moment de financiële middelen om uw zaak draaiende te houden, zonder dat u de reserves van uw onderneming aantast
 • Uw uitkering is altijd perfect afgestemd op uw beroep of activiteit. Ze wordt berekend op basis van de graad van arbeidsongeschiktheid. Vanaf een arbeidsongeschiktheid van 67% wordt u vergoed voor een ongeschiktheid van 100%
 • Uw premie is volledig fiscaal aftrekbaar (voor natuurlijke personen, na bewijs van effectieve beroepskosten)

 

vraag uw vrijblijvende offerte aan

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Uw vraag