DKV HOSPITALISATIE: PREMIUM, FLEXI, MEDIPACK
DKV PLAN TANDZORG OF SMILE

Aansprakelijkheid

ba-uitbating

Deze dekt de schade die u aan uw klanten, partners of derden toebrengt terwijl u uw bedrijfsactiviteit uitoefent.

Wanneer u aan het werk bent bij klanten, kan er altijd iets mislopen. Wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade? Dan komt de toekomst van uw bedrijf in het gedrang. Deze verzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Fitracus verzekert:

 • Letselschade
 • Zaakschade, zowel materiële als immateriële
 • Schade aan toevertrouwde goederen
 • Milieuverontreiniging en burenhinder
 • Rechtsbijstand
 • Onvermogen van derden

 

ba na levering

Ba na levering is een verzekering voor de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt werd door producten na levering of door werken na hun uitvoering.

De BA na Levering vult de BA Uitbating aan. Want die verzekert de aansprakelijkheid van het bedrijf tot op het ogenblik dat de goederen zijn geleverd.

Fitracus verzekert:

 • Letselschade
 • Zaakschade, zowel materiële als immateriële
 • Milieuverontreiniging en burenhinder

 

bestuurdersaansprakelijkheid

De verzekering voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen bij de uitoefening van hun beroep.

Bent u een bestuurder van een naamloze vennootschap (nv) of een zaakvoerder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)? Dan kreeg u van de algemene vergadering volmacht om de vennootschap te beheren en te vertegenwoordigen. In die hoedanigheid loopt u een ernstig risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Vergelijk het met een vrij beroep: ook daar moet de beoefenaar persoonlijk de gevolgen dragen van verkeerde handelingen. Neem daarom de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid. Zo bent u verzekerd tegen uw persoonlijke aansprakelijkheid.

Voor welke fouten kan een bestuurder worden vervolgd?

 • Overtredingen op wettelijke bepalingen
 • Het niet naleven van de norm ‘goede bestuurder’
 • Aansprakelijkheid bij een grote fout die tot het faillissement heeft bijgedragen
 • Verlies van een gedeelte van het kapitaal
 • Gemeenschappelijke fout

 

objectieve aansprakelijkheid

Is een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing voor openbare gelegenheden.

Als er brand uitbreekt in een openbare gelegenheid, kunnen er veel slachtoffers vallen. De uitbater is objectief aansprakelijk. Dat betekent dat een slachtoffer van een brand of ontploffing hem kan aanklagen zonder een fout te moeten bewijzen. En altijd vergoed wordt voor lichamelijke en materiële schade.

De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot:

 • € 15.000.000 voor de lichamelijke schade
 • € 750.000 voor de materiële schade

Deze beperking is van toepassing per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

 

vraag uw vrijblijvende offerte aan

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Uw vraag