DKV HOSPITALISATIE: PREMIUM, FLEXI, MEDIPACK
DKV PLAN TANDZORG OF SMILE

Verzekeringen

Voor iedereen een oplossing

Particulier, zelfstandige of KMO? Geen probleem, u kan altijd bij Fitracus terecht. Onze specialisten zullen u ten allen tijde bijstaan en al uw vragen over verzekeringen beantwoorden.

 • BA Motorrijtuigen (Auto, Moto,..)
  Uw kinderen moeten naar school, u wordt op kantoor verwacht, de boodschappen zijn nog niet gedaan, … Kunt u zich een leven zonder auto inbeelden? Maar overal in het verkeer loert gevaar. Bescherm daarom uw auto en alle inzittenden met onze voordelige verzekeringen. Lees meer…
 • Brandverzekering
  Er is meer wat uw huis kan overkomen dan enkel brand. Ontdek snel hoe uw woning kan beschermen tegen grote en kleine gevaren. Of u nu te maken krijgt met een woningbrand of kortsluiting aan uw elektrische toestellen, met een goede brandverzekering slaapt u op beide oren. Lees meer
 • Gezin en vrije tijd
  Een ongelukje is snel gebeurd. De familiale dekt u bij ongevallen waarvoor uzelf, uw kinderen of huisdieren verantwoordelijk zijn. Dankzij de dekking Rechtsbijstand kan u ook rekenen op juridische en financiële bijstand bij mogelijke geschillen. Lees meer
 • Ziekte en overlijden
  Jaarlijkes wordt één op de drie gezinnen geconfronteerd met een ziekenhuisopname. Een dure zaak, want een deel van de kosten krijgt u zelf voorgeschoteld. Denk maar aan het remgeld, de honoraria en extra kosten, uw vervoer van en naar het ziekenhuis, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten, enzovoort. Een hospitalisatieverzekering neemt al deze financiële zorgen weg en zorgt ervoor dat u alle medische hulp krijgt die u nodig heeft. Lees meer
 • DELA Uitvaartverzekering
  U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt en dag dat u er niet meer bent. Samen met DELA kan u ervoor zorgen dat uw uitvaart precies geregeld is zoals u het wenst. Uw dierbaren kunnen in alle rust rouwen om het verlies dat zij lijden, want u heeft alles al geregeld. Lees meer
 • Sparen
  Pensioensparen, Fiscaal of niet fiscaal langte termijnsparen, Kindersparen, Doelsparen, … Bij Fitracus kan u sparen voor uw eigen appeltje voor de dorst  of dat van uw dierbaren. biedt diverse spaaroplossingen aan op maat. Lees meer

 

Ook voor zelfstandigen en KMO’s…

Als zelfstandig ondernemer hebt u er alle belang bij om uw zaak draaiende te houden en te laten groeien. Bescherm uw bedrijf daarom optimaal tegen de risico’s die aan het bedrijfsleven verbonden zijn. Fitracus biedt u hiervoor heel wat mogelijkheden.

 • Zaakschade
  • Bedrijfsschade na brand:  dekt de onderbreking of beperking van een beroepsactiviteit als gevolg van brand, storm, hagel, waterschade of glasbreuk. Lees meer
  • Machinebreuk: vergoedt de materiële schade aan verzekerde machines en installaties. Lees meer
  • Goederenverzekering: ook bekend als transportverzekering. Dekt verlies, diefstal  en beschadiging van vervoerde goederen als gevolg van een ongeval met een voertuig (dat vermeld staat in de polis). Lees meer
 • Aansprakelijkheid
  • BA-uitbating: dekt de schade die u aan uw klanten, partners of derden toebrengt terwijl u uw bedrijfsactiviteit uitoefent. Lees meer
  • BA na levering: verzekering voor de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt werd door producten na levering of door werken na hun uitvoering. Lees meer
  • Bestuurdersaansprakelijkheid: verzekering voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen bij de uitoefening van hun beroep. Lees meer
  • Objectieve aansprakelijkheid: een verplichte verzekering tegen brand en ontploffing voor openbare gelegenheden. Lees meer
 • Personen
  • Arbeidsongevallenverzekering: een wettelijk verplichte verzekering voor elke werkgever die personeel in dienst heeft. Deze verzekering vergoedt ongevallen tijdens het werk of op weg van en naar het werk. Zowel voor arbeiders als bedienden, tijdelijke helpers, dienstpersoneel, jobstudenten, arbeiders op leercontract, enzovoort. Lees meer
  • Groepsverzekering voor personeelsleden: een levensverzekeringspolis die de werkgever afsluit voor zijn personeel. De groepsverzekering bevat verschillende waarborgen. De meest courante is het pensioensparen. Lees meer
  • Groepsverzekering voor zelfstandigen of Top-hatplan:  een groepsverzekering die wordt afgesloten door het bedrijf, ten gunste van de verzekerde(n) (uzelf) of uw nabestaanden bij uw overlijden. Lees meer
  • Bedrijfsleiderverzekering: verzekert de bedrijfsleider tegen ziekte of ongeval. Deze verzekering is ook het klassieke aanvullende pensioenplan voor bedrijfsleiders. Lees meer
  • Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ):  het middel bij uitstek om een flink aanvullend pensioen op te bouwen boven op het wettelijke pensioen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep komen in aanmerking. Lees meer
  • Gewaarborgd inkomen: hiermee bent u verzekerd van een inkomen wanneer u arbeidsongeschikt wordt. Ongeacht of u zelfstandige, bedrijfsleider in een vennootschap of loontrekkende bent. Lees meer
  • Non-stopplan: verzekert uw onderneming tegen exploitatieverlies door een ziekte of ongeval van de bedrijfsleider. Zowel de vennootschap (als rechtspersoon) als u (als natuurlijk persoon) kan een non-stopplan afsluiten. Lees meer